Zagospodarowanie terenu

Zakończenie budowy – цnie jest zakończeniem prac na obiekcie. Ostatnim szkicem przed odbiorem przez zamawiającego, się jest zagospodarowanie otaczającego obszaru. W tym celu usuwamy odpady budowlane, demontujemy stare niepotrzebne konstrukcje, wyposażamy chodniki i podjazdy.

Ale to nie wszystko! Żeby obszar w pobliżu budynku był piękny, zadbany i wygodny
dla ludzi dekorujemy podwórko zielenią, robimy trawniki, ławki i wyposażamy boiska dla dzieci.

Dla każdego obiektu takie prace są wykonywane na indywidualne życzenie właścicieli przez naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
Dopiero po zagospodarowaniu obiekt można uznać za całkowicie ukończony i gotowy do oficjalnej akceptacji.

FORMULARZ ZWROTNY