Rejestracja dokumentacji i wydanie obiektów

PIERWSZA FIRMA BUDOWLANA ma bogate doświadczenie w rejestracji dokumentów i wydanie obiektów, co znacznie minimalizuje czas poświęcony biurokracji i przyspiesza nabycie przez Klienta nieruchomości we własność.

Ponadto funkcje PIERWSZA FIRMA BUDOWLANA jako Generalnego Wykonawcy obejmują zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla prac budowlanych i instalacyjnych na placu budowy, bezpieczeństwa pracy i środowiska.

FORMULARZ ZWROTNY