Pełny kompleks robót ogólnobudowlanych

PIERWSZA FIRMA BUDOWLANA jako Generalny Wykonawca w budownictwie, koncentruje w swoich rękach wszystkie prace ogólnobudowlane, które odbywają się na placu budowy, umiejętnie je organizuje i zarządza. Jest to seria prac związanych z budową budynków i konstrukcji, która składa się z kilku etapów.

Należą do nich:

  • prace przygotowawcze;
  • roboty ziemne – wykopy, układanie pól palowych;
  • prace kamienne – wznoszenie kamiennych konstrukcji (ścian, filarów, kolumn, sklepień itp.) ze sztucznych kamieni i bloków;
  • prace betonowe i żelbetowe – przygotowanie mieszanki betonowej, transport i ułożenie jej pieczęcią w szalunku, monolityczność miejsc i połączeń między elementami prefabrykowanymi;
  • instalacja konstrukcji;
  • pokrycia dachowe, stolarka, stolarstwo;
  • prace wykończeniowe – prace wewnątrz: tynkowanie, okładziny, malowanie itp.;
  • instalacja i uruchomienie wewnętrznych systemów inżynieryjnych.

Biuro Obsługi Klienta powierza Generalnemu Wykonawcy opracowanie pełnej struktury organizacyjnej do zarządzania projektem i jego dalsze wdrożenie.

Generalny wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z podwykonawstwem i jest odpowiedzialny za jakość pracy powierzonej podwykonawcy i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykonanie pracy na rzecz klienta.

Klient nie musi zagłębiać się w specyfikę procesów budowlanych na budowie.

Prace monolityczne, murarskie i wykończeniowe, jastrych i tynk, prace hydrauliczne, elektryczne i inne prace związane z inżynierią wnętrz będą nadzorowane przez doświadczonych specjalistów. Odpowiedzialność generalnego wykonawcy wobec klienta zobowiązuje go do ścisłego i drobiazgowego zaakceptowania pracy podwykonawców.

Wykwalifikowany generalny wykonawca zapewniai skuteczne współdziałanie załóg i specjalistów od profili na placu budowy. Wszędzie nasza firma staje się niezawodnym wsparciem dla naszych partnerów.

FORMULARZ ZWROTNY